Info & kultur

Förändringar i medlems och resehantering

Från och med medlemsåret 2022 kommer vi i East Front att införa en del förändringar i vår medlems- samt resehantering. Syftet är att minska tid och kraft som vi idag lägger på vår administration och samtidigt bereda väg för en ny generation East Frontare som kan ta över styrningen av vår förening.

Först och främst kommer vi att ersätta vårt egenutvecklade lösning för medlems och resehantering med Memlist – en professionell lösning som förenklar såväl betalning som anmälningsprocesser. För medlemmarna kommer detta bl a att innebära att vi får fler moderna sätt att betala medlemsavgifter och resor och bättre stöd och support om något går fel.

I ett första skede så kommer en uppdaterad version av vår hemsidan att lanseras söndagen 28:e november. I den versionen försvinner såväl möjligheten att betala medlemsavgifter och anmäla/betala resor. Senare, framåt vintern och våren så lägger vi Memlists motsvarande funktioner.

Det innebär att ni som ännu inte betalt er medlemsavgift för 2021 nu har två veckor på er att betala här via sidan, varpå vi sedan startar upp medlemsåret 2022. Så passa på att slanta in redan idag så att ni inte glömmer. Vi ber er sedan att avvakta med att betala medlemsavgift för 2022 tills vi meddelar att det är OK.

Forumet och andra funktioner som EF Trophy berörs inte i det första läget utan de kommer att behållas precis som det är.

Vi kommer att återkomma med mer information senare, så håll ögonen öppna!

//Styrelsen