Info & kultur

East Front kallar till Årsmöte

East Front kallar till årsmöte.

När: Lördagen 23 /4 kl 13:00. (Samma dag som hemmapremiären).
Var: Myresjöhus arena (Vi återkommer med exakt plats senare).
Vem: Du som är medlem i East Front.

Förslag till dagordning.

1. Mötet öppnas. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Faställande av dagordningen
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Val för det kommande arbetsåret av:
a. Styrelse
b. 2 revisorer
c. 2 ledamöter till valberedningen
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av medlem senast en vecka före Årsmötet.
11. Övriga frågor.
12. Mötet avslutas.

Har du förslag till årsmötet så kan de mailas till styrelse (a) eastfront.net

Välkomna!