Protokoll

Protokoll årsmöte 2007

Det var ett tag sen vi hade vårt årsmöte. Nu är protokollet justerat och klart. Det känns tryggt att Skagge är vår ledare även i år. Nya i styrelsen är Mikael Jonasson och Anton Pettersson, som ersätter Emmanuel och Elias som ungdomsansvariga. I övrigt omvaldes gamla rävar… Enligt traditionen var okså Ola Rydén på plats och informerade om läget i vårt älskade Östers IF. Protokollet finns här i sin helhet.

EAST FRONT ÅRSMÖTE 2007
2007-04-02
§ 1. Mötet öppnades av ordförande Magnus Skagert

§ 2. Mötets behöriga utlysande. Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

§ 3. Dagordningen godkändes

§ 4. Val av funktionärer
Mötesordförande: Magnus Skagert
Sekreterare: Johan Ekström
Rösträknare och justerare: Tobias Croby och Andreas Nilsson

§ 5. Ekonomisk redogörelse
Se bilaga

§ 6. Verskamhetsberättelse
Se bilaga

§ 7. Revisionsberättelse
Se bilaga

§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§ 9. Val av styrelse 2007
Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag. Elias Bergman och Emmanuel Leander avgår och ersätts av Mikael Jonasson och Anton Pettersson som ungdomsansvariga. Styrelsen 2007 ser ut enligt följande:
Ordförande: Magnus Skagert (omval)
Sekreterare: Johan Ekström (omval)
Reseansvarig: Henrik Söder (omval)
Medlemsansvarig: Tobias Levinsson (omval)
Kassör: Peter Liljenberg (omval)
Marknad: Johan Sigvardsson (omval)
Ungdom: Mikael Jonasson, Anton Pettersson (nyval)
Revisorer: Torbjörn Axelsson, Håkan Nilsson (omval)
Valberedning: Andreas Nilsson, Tobias Croby (nyval)
§ 10. Medlemsinformation
Tobias Levinsson berättade om  vad som hände på medlemssidan under året. 2006 blev ett år med nytt rekord i antal medlemmar; 508 st. Målet blir nu att försöka behålla dessa. Många medlemmar ger föreningen en god ekonomi. Till nästa år planeras nya former av medlemskap, bland annat familjemedlemskap och återinförande av livstidsmedlemskap.
Beslut: Den nya styrelsen ges uppdrag att arbeta fram ett förslag samt mandat att besluta om formerna för medlemskap.

§ 11. Webbsidan
Webbmaster Tobias Croby berättade om utvecklingen av webbsidan. En nyhet är EF Media. Där ska finnas bildgalleri, mp3 och annan Öster- och EF-relaterad media. Tjänsten ska vara tillgänglig för medlemmarna att använda och bidra till. Webbshopen ligger för tillfället på is tills rollfördelningen är klar. Vidare är webbsidan mycket välbesökt och får gott om beröm från olika håll. Antalet unika besökare per dag är i snitt 1000. Det finns planer för liverapportering på hemsidan.
Tobias Croby, som sitter med i Östers mediagrupp, berättade också att ett nytt programblad lanseras i år. Tidningen Publiktrycket ges ut även i år och kommer tre gånger.

§ 12. Ola Rydén har ordet
Östers klubbchef Ola Rydén besökte mötet. Han berättade om verksamheten och svarade på frågor. Här är lite av det Rydén talade om:
– Organisationen och dess förändring. Fokus läggs på kärnverksamheten.
– Resultatet blev 2,1 Miljoner vilket är det högsta någonsin. 3,6 M finns i eget kapital.
– Teever och konflikten med TVMK Tallin.
– Truppen, kontrakt, policy, rekrytering och nyförvärv.
– Zavadils situtaion. Pavel är i Tjeckien p g a familjeskäl. Öster håller kontakten med honom. Mjällby har bett om ursäkt för aprilskämtet.
– Arenastaden
Ola svarade också på frågor om kontakt och det diskuterades huruvida EF kan placera sig på huvudläktaren.

§ 13. Övriga frågor
– Johan Sigvardsson, som är med i Arenagruppen, berättade om Arenastaden. Sten & Ström kan tänka sig rundade hörn och läktare i ett etage. Arenan kommer att vara klar till våren 2010, enligt planen. Det blir med största sannolikhet konstgräs. East Front kan komma att få en egen lokal som kan användas som klubblokal och att förvara flaggor och liknande.
– Vi fortsätter med Dannes som vår egen supporterpub.
– Vi ska ta vara på idéer på forumet, och också spåna fram nya.
– EF Vision ska dra igång igen med träffar på Dannes. Tobias Croby utsågs till sammankallande.
– Supporterspelaren har samlat in ca 50.000 kr. Projektet ska åter uppmärksammas.
§ 14. Mötet avslutades

Johan Ekström
Sekreterare

%d bloggare gillar detta: