Protokoll

Protokoll styrelsemöte #4 2006

Sent omsider har sekreteraren tagit sig samman och plitat ihop protokollet för EF:s fjärde styrelsemöte för året. Lika sannolikt som att Öster tar sig direkt tillbaka till Allsvenskan är detta det sista mötet för året. Året som gick, framtiden och nästa års styrelse diskuterades. Här är protokollet i sin helhet.

EAST FRONT STYRELSEMÖTE #4 2006
2006-11-23

§ 1. Mötet öppnades av ordförande Magnus Skagert.

Närvarande var Elias Bergman, Emmanuel Leander, Johan Sigvardsson, Magnus Skagert, Tobias Croby, Tobias Levinsson, Henrik Söder och Johan Ekström.

§ 2. Tobias Croby informerar

Supporterfilmen om East Front, Avarter II, skapad av Tobias Croby har världspremiär när den går upp på Palladium 20 december. Visningen är för allmänheten, men medlemmar och ungdomar har rabatt på inträdet. Filmen kommer också att säljas på DVD i samband med visningen. Affischer ska sättas upp på stan. Media och spelare kommer att bjudas.

Postgiroblanketter ska tryckas för medlemsavgiften. Man kan betala in medlemsavgiften redan i december. Avgiften blir tills årsmötet eventuellt beslutar annat samma som under 2006.

§ 3. Året som gick

East Front hade ett bra år när det gäller medlemsutvecklingen. 508 medlemmar är nytt rekord. Resor har genomförts med varierat intresse. Ekonomiskt var det ett mycket bra år för föreningen. Resorna gick jämt upp, bortsett från minibussresorna. Beräknad kassa vid årsskiftet är 30.000 kr, vilket ger ett resultat på 25.000 kr.

§ 4. Souvenirer

Skulden till PR sak justeras och kassan där ses över.

Ny T-shirt ska tas fram, med ett klassiskt citat av Stig Svensson.

§ 5. Styrelsen 2007

Utseendet på styrelsen 2007 diskuterades. Nuvarande styrelsemedlemmarna Linus Pettersson, Emmanuel Leander, Elias Bergman och Johan Sigvardsson har aviserat att de ej ställer upp för omval. Några nya namn diskuterades, men det blir valberedningens uppgift att ta fram förslag på ny styrelse som väljs vid årsmötet i början av 2007.

§ 6. Framtiden och övriga frågor

En fest planeras att hållas på Dannes nästa år.

Vi ska utveckla ett samarbete med öppna kanalen.

Möjligheten att East Front ska hålla till på huvudläktaren nästa år ska ses över.

East Front ska kräva en kompensation för den dåliga behandlingen från Östers IF vid Euro Accident Cup i år. Under 2007 års turnering ska vi ha en bättre placering och planeringen måste bli bättre.

Johan Sigvardsson och Magnus Skagert förhandlar om årskort 2007 för East Fronts medlemmar.

East Front ska skriva ihop ett brev med punkter som brister inom föreningen. Brevet ska vara ett konstruktivt förslag på saker som behöver förbättras och utvecklas.

Det diskuterades huruvida minibussar ska fortsätta användas vid resor med mindre intresse, eller i framtiden helt slopas.

§ 7. Mötet avslutas

Den ständige sekreteraren

%d bloggare gillar detta: