Protokoll

Protokoll styrelsemöte #3 2006

Igår kväll höll East Front sitt tredje styrelsemöte för året. Detta på stadsdelen Öster, så klart. Ett viktigt ämne som behandlades var policyfrågor. Men också roligare saker, som en fest på Dannes, diskuterades. I sedvanlig ordning ger den ständige sekreteraren er här protokollet i sin helhet.

EAST FRONT STYRELSEMÖTE # 3 2006
 2006-08-22

 § 1. Ordförande Magnus Skagert öppnade mötet. Närvarande styrelsemedlemmar var Magnus Skagert, Peter Liljenberg, Emmanuel Leander, Johan Ekström och Tobias Levinsson.

 § 2. Ekonomi
Det finns knappt 40 000 kr på kontot och 17-18 000 på TIFO-kontot. Vi har inga skulder till Östers IF. Det finns en skuld till PR Active. Kassör Peter Liljenberg ser till att denna regleras.
Pengar ska avsättas för tryckning av sångbok och filmen Avarter II. Vi ska skaffa ett specifikt konto för souvenirer för att lättare hantera ekonomin för detta. Magnus Skagert ska kontakta Johan Sigvardsson angående Supporterspelaren, som vi ska göra en ny satsning på.

§ 3. Policy
Policyfrågor diskuterades. Magnus Skagert ska diskutera med Östers IF och polisen (Graffman) för att ta fram riktlinjer hur vi ska agera vid olika situationer. Eventuellt ska vi begära understöd av Öster till bortamatchen mot Kalmar, för att kunna klara säkerhetsbiten med publikvärdar etc.

§ 4. Medlemmar. Från start nästa år ska vi köra en stor satsning på en medlemsvärvartävling. Vi ska också ha ett tidigt årsmöte för att ha bättre framförhållning och kunna planera inför säsongen. Preliminärt blir mötet i slutet av januari/början av februari.

§ 5. Satsningar. Några satsningar vi ska göra närmsta tiden diskuterades.
- Vi ska sälja souvenirer på bortamatcher.
- En fest planeras att hållas på Dannes. Troligen en fredag efter säsongen då alla medlemmar och kanske spelare bjuds in. Tobias Levinsson tar kontakt med Daniel Gräns i detta ärende.
- Vi ska försöka göra det möjligt att anmäla sig till bortamatcher längre i förväg. Viktig satsning är Kalmar där man så fort som möjligt ska kunna anmäla sig.
- Info om bortamatcher ska bli bättre. EF Hotline bör vara tillgänglig och det är viktigt att vi kan ge respons och svar på frågor. Eventuellt ska det finnas ett formulär i anslutning till information om bortamatcher på hemsidan, där man kan ställa frågor.

 
§ 6. Ungdom.
De ungdomsansvariga ska få mer inflytande, och inte bara hantera ungdomsfrågor. Generellt bör vi involvera fler i förenings arbete, inte bara styrelsemedlemmar.

§ 7. TIFO
Vi ska försöka förbättra TIFO och göra flera satsningar framöver. En stor satsning på TIFO kommer göras mot Kalmar borta.

§ 9. Mötet avslutas

%d bloggare gillar detta: