Nyheter

Styrelsemöt # 1 2003

East Front har hållit sitt första styrelsemöt för året, och tillika det första med nya ordförande Torbjörn Axelsson vid rodret. Vi forstsätter att presentara protokollen på hemsidan. De innehåller inte bara formella beslut, utan även en hel del informtation. Vi tycker att medlemmarna har rätt att ta del av vad som diskuteras på mötena och vad som är på gång inom föreningen. Här är protokollet.


EAST FRONT STYRELSEMÖTE #1 2003 030306

§ 1. Mötet öppnas av ordförande Torbjörn Axelsson

§ 2. Närvarande styrelsemedlemmar va Viktor Karlsson, Torbjörn Axelsson, Erik Gustafsson, Johan Ekström, Patrisk och Henrik Söder samt EF TIFO:s representant Peter Rohdin.

§ 3. Styrelsens sammansättning och styrelsemedlemmars och olika uppgifter diskuteras.

Ordförande Torbjörn Axelsson: Sammanhållande, säkerhetsansvarig samt tillsammans med reseansvarig ansvarig för matchvärdar.

Reseansvarig Henrik Söder: Håller i bortaresor, samt tillsammans med ordföranden ansvarig för matchvärdar.

Sekreterare Johan Ekström: Protokollföring, uppföljning av beslut samt länk till East Front Campus.

Ungdomsansvarig Viktor Karlsson: Locka ungdomar till East Front, marknadsföra på skolor och föra fram de ungas åsikter.

Marknadsansvarig Patrik Rask: Hålla kontakt med Östers IF:s marknadsansvariga Fredrik Åkesson och Tommy Berggren. Ansvarar för försäljning och sitter med i Östers IF:s marknadsgrupp.

Evenemangsansvarig Erik Gustafsson: Ansvarar för fester, Staglabergsfesten och andra arrangemang. Erik är även damansvarig.

Kassör Sven Åkerdal: Har hand om ekonomin.

EF TIFO har också en representant i styrelsen.

§ 4. Fasta punkter

Marknadsgruppen
Patrisk Rask ska representera East Front i Östers IF:s marknadsgrupp.

Matchvärdar
East Front ska skicka minst tre personer på Svenska Fotbollsförbundets matchvärdsutbildning i Helsingborg 22-23 mars. Hitintills har personer anmält sig.
Östers IF anordnar också utbildning av matchvärdar 22 mars som medlemmar kan ta del av.
På premiären behöver Öster hjälp vid insläppet på Norra stå. East Front ska ställa upp.

Publiktrycket
Torbjörn Axelsson är tills vidare kontaktperson för tidningen Publiktrycket.

Ommålning av Värendsvallen
Patrik Rask tar kontakt med Fredrik Åkesson. Lämpligt tillfälle är en vardagkväll 17-28 mars.

Östers programblad
East Front ska ha en fast sida med kontaktperson, information om medlemskap, bortamatcher och EF Hotline nummer, webbadress och EF TIFO PG. Tobias Croby samarbetar här med Anders Skiöld.

Medlemsvärvning
Just nu är vi ca 250 medlemmar. Förtryckta PG-blanketter finns. Vi ska ta en dag på stan/Samarkand och värva medlemmar.

Bortaresor
Patrik Rask pratar med Fredrik Åkesson angående bussbolag. Matchvärdar och styrelsen tar ansvar på resor. Matchvärdar och säkerhetsansvarige får dela ut varningar.

Restaurang Tipshallen
East Fronts pub kommer att byggas om och på sommaren tillkommer eventuellt en uteservering. Till en början kommer det att serveras buffé. På premiären öppnar restaurangen tre timmar innan match.

Måla Växjö City
24/3 ska Växjö City skyltas upp med Östers färger. East Front ställer upp och hjälper till. Information kommer att läggas ut på hemsidan.

EF TIFO
Tillstånd för pyroteknik har godkänts av räddningstjänsten och polisen. Det ska också godkännas av kommunen innan det skickas vidare till Svenska Fotbollförbundet.
EF TIFO erhåller bidrag på 5000 kronor av East Front för att komma igång med sin verksamhet.

Staglafesten
Hålls traditionsenligt på Staglaberget den 20 april. Erik Gustafsson ansvar för detta.

East Front Campus
Affischer ska sättas upp på campusområdet. En hemsida är på gång. Man ska arbeta för att fotbollsbussen ska fortsätta att köra mellan campus och Värendsvallen.

§ 5. Övriga frågor

Match mot Växjögnagarna lördagen den 3 maj. Torbjörn Axelsson kontakter Mattias Kurtz som får ansvar för denna match.

Damlaget. Vi bör bli mer aktiva på damlagets matcher. Damlaget bör få mer utrymme på hemsidan. Erik Gustafsson blir damansvarig.

Turnéaffisch. Precis som förra året ska vi ta fram en turnéaffisch. På den ska spelschemat, webbaddressen samt numret till EF Hotline finnas. Tobias Croby får uppdraget att ta fram en affisch.

Frontman ska utnyttjas mer.

Bidrag från kommunen. Johan Ekström får uppdraget att se över vilka möjligheter det finns att få bidrag, samt vilka krav som i så fall ställs på föreningen.

Vi ska försöka marknadsföra resorna till bortamatcher i Östers matchannonser i Smålandsposten.

Håkan Nilsson och Tobias Levinsson ska kontaktas angående eventuellt framtagande av sångbok.

Profilering mot skolor. Kanske samköra med Öster. Bör ske innan premiären.

Inspelning av skiva. East Front ska köra på ny hyllningslåt till Östers IF onsdagen den 12/3. Även personer som inte är medlemmar är välkomna.

Ungdomar ska åka billigare på bortaresor.

§ 6. Mötet avslutas av ordförande Torbjörn Axelsson

Johan Ekström
Sekreterare