Nyheter

Information + medlemsmöte 2/12

Vi i styrelsen har fått veta att polisen fortsatt kräver att klacken placeras på nedre stå under resten av säsongen 2023. Återigen är det inte ett beslut vi i East Front vare sig kunnat påverka eller står bakom, återigen är vi alltså överkörda. De som har klackbiljett idag kommer att kunna välja mellan om man vill befinna sig på nedre stå eller sektionen ”levande sitt” som Öster skapar vid Tommy Svensson-puben.

Inför kommande år känner vi att vi behöver föreningens mandat för att slutligen bestämma vår önskade inriktning – kämpa för att kunna återvända till övre stå vilket kräver ombyggnad av Visma Arena eller stå kvar på nedre med levande sitt som alternativ. Därför har vi beslutat om att hålla en medlemsomröstning samt säsongsavslutningsfest på Slainte lördagen den 2/12. Där kommer samtliga närvarande som är betalande medlemmar i East Front 2023 att kunna rösta mellan de här två alternativen. Efter omröstningen kommer styrelsen att förbinda sig att verka efter de närvarande medlemmarnas önskan i frågan.

Boka således in den 2:a december i kalendern redan nu, det kommer bli episkt! Mer detaljer kring detta kommer framöver.

P.S. Du har väl inte missat att vi åker till Skövde på lördag? Har du ingen biljett och turen med dig så finns det fortfarande några platser kvar i bussarna. D.S.

// Styrelsen