Nyheter, Protokoll

Protokoll och Verksamhetsberättelse från Årsmötet.

Idag höll East Front årsmöte på Della. Ca 40 medlemmar närvarade vid mötet. Nedan följer Protokoll och Verksamhetsberättelse för 2013.

 

Protokoll East Fronts Årsmöte 2013. 

2014-03-09

§1. Mötet öppnas. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Mötes ordförande Per Gustavsson hälsade välkomna. Mötesdeltagarna ansåg att mötet hade utlysts på rätt sätt.
§2. Faställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
§3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

Andreas Johanssson, sek. Per Gustavsson ordf.
§4. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

Till justeringsmän och rösträknare valdes. Tobias Croby, Patrik Karlsson
§5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

Simon läste upp denna, (se separat del)
§6. Revisorernas berättelse.

Revisorernas utlåtande lästes upp av mötesordförande Per Gustavsson. Kassör Peter Liljenberg gick igenom föreningens ekonomi. Föreningen har under året gjort en liten vinst. De största utgifterna är Öster News och resor.
§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
§8. Val för det kommande arbetsåret av:
a. Styrelse

Valberedningens förslag

Ordförande: Per Gustavsson
Sekreterare: Tobias Croby
Kassör: Peter Liljenberg
Resor: Henrik Söder
Info: Patrik Karlsson

b. 2 revisorer

Sittande valdes om. Tobias Axelsson och Håkan Nilsson.
c. 2 ledamöter till valberedningen

Tobias Lewinsson, Erik Gustavsson
§9. Beslut om medlemsavgifter.

Årsmötet fanns ingen anledning att ända medlemsavgifterna.
§10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till sektionsstyrelsen av medlem senast en vecka före Årsmötet.

Inga förslag.
§11. Övriga frågor.

Kronfönster, förslag om avtal, hänvisa till 3% av orderbelopp. Årsmötet beslutade att styrelsen själv får avgöra hur de ska gå vidare med sponsorfrågan.

East Front bestämmer sig för att stödja fotbollssupporter mot homofobi.

Styrelsen beslutar om Öster News hur många nummer som kommer ut per år.

Simon och Andreas avtackades.

Tal av Simon.
§12. Mötet avslutas.

 

Verksamhetsberättelse

 

Verksamhetsberättelse 2013 Upp som en sol och ner som en pannkaka. Ja, det speglar väll förgående år ganska bra. Är uppriktigt trött på att summera förgående år. Varför åkte vi ut? Känns som frågan har varit uppe lika många gånger som man har skrikit ”vi älskar Öster” under 2013, alltså många gånger. Oavsett om vi åkte ur Allsvenskan så har vi fortfarande en liga att spela i. Laget kommer fortfarande lira boll uppe vid ’Myran’ och kärleken från oss fans till laget kommer givetvis vara där precis som alltid. Det är det som är det fina, passion.

Nåja, 2013. Vilket år för East Fronts del! Det är nog ett av dom bättre åren på väldigt länge. Inte så konstigt kanske när vi återvänder till högsta divisionen efter 6 års frånvaro. Dock så får man inte glömma bort allt hårt slit som ligger bakom. 2013 var nog ett år där vi tidigt insåg att inget skulle komma gratis även om vi var tillbaka. Nej utan arbetet började tidigt. Vi körde en ”kickoff” genom att fylla en buss och bege sig till Rostock i slutet på Januari. Galet, men sant. Det kanske inte var det bästa fotbollen att se på, men det får man väll skylla på den oskottade ”fotbollsplanen” Dock var väll planen i Åtvidaberg i kanonskick, så varför gick det så fruktansvärt fel där? Skit samma.

Som ett brev på posten så slog vi medlemsrekord där siffran stannade på 638 medlemmar. Starkt! Ett annat rekord som förnyades var antal iväg skickade bussar. 5 bussar mot K*lmar blev det där. Förutom ett par rekord som har slagits så känns det som East Front har blivit lite ”modernare”. Ny hemsida är på plats. Tack Zingo! Arbetet har även fortsatts kring att nå ut till sociala medier likt Facebook,twitter och Instagram vilket är viktigt.

TIFO-verksamheten tar även den nya steg. Denna gång med hjälp av U.D som ska bli spännande att följa framöver.

Vi nåddes även av ett tragiskt besked när vår SLO Peppe insjuknade i en obotlig sjukdom. Peppe kom bl.a. mig och många andra supporters nära väldigt snabbt. Peppe insåg tidigt vad som krävdes av honom och lyckades kriga igenom flertalet önskemål från oss fans. Vila i Frid.

Mot nya höjder, vi ska tillbaka.

East Fronts styrelse genom Simon Nilsson

 

Ekonomisk Redovisning

Ekonomisk berättelse 2013 ­ East Front
Resultat huvudverksamheten
East Fronts finansierar sin huvudverksamhet med medlemsavgifter och eventuellt övriga
donationer (inga 2013, allt gick till tifoverksamheten):
Eget kapital IN 59 165 kr
Medlemsavgifter 69 085 kr
Intäkter totalt 69 085 kr
Subventionering av bortaresor ­ 24 579 kr
Tryck av Öster News ­ 15 710 kr
Utskick av Öster News m.m. ­ 15 454 kr
Website ­ 1 177 kr
Bankkostnader ­ 1 891 kr
Övriga kostnader ­ 6 230 kr
Kostnader totalt ­ 65 041 kr
Resultat 4 044 kr

Eget kapital UT 63 209 kr
De övriga kostnaderna 2013 var för kransar till begravningarna av Nitza Stafilidou och Bernt
Jonasson, samt priser i en tävling