Nyheter

Årsmötet – Simon omvald

Innan Östers match mot Varberg höll East Front årsmöte på Östergatan. Simon Nilsson omvaldes som ordförande, medan de två veteranerna Johan och Johan efter många år tackade för sig.

För första gången i de nya fina lokalerna på Östergatans Restaurang i Myresjöhus Arena höll East Front på söndagseftermiddagen årsmöte för sina medlemmar. Det var knappast knökafullt i konferenslokalen, men ändå välbesökt med EF-mått.

Mötet började med att supporterpolisen informerade om sitt arbete under matcherna på Myresjöhus Arena. Peter Liljenberg höll i ordet som mötesordförande. Simon Nilsson fick förnyat förtroende som ordförande i styrelsen 2013. Styrelsen i sin helhet ser ut enligt följande:

Ordförande: Simon Nilsson (omval)
Sekreterare: Per Gustavsson (nyval)
Kassör: Peter Liljenberg (omval)
Reseansvarig: Henrik Söder (omval)
Marknad/PR: Andreas Johansson (omval)

Johan Sigvardsson och Johan Ekström tackades av efter elva respektive tolv års arbete i styrelsen. Ny i styrelsen är Per Gustavsson, medan Andreas Johansson tar över Sigvardssons uppgifter.

I verksamhetsberättelsen kunde ett positivt 2012 summeras, med många bortaresor, och premiärtifot på Myresjöhus Arena som den stora höjdpunkten. I övrigt från mötet kan noteras:
– Medlemsavgifter 2014 förblir oförändrade
– Tifosektionen beviljas 10 000 kr från huvudföreningen
– EF ska verka för ett bevarande av 51%-regeln
– Sångbok ska ges ut under året

Summerat av er ständige sekreterare
Johan Ekström