Nyheter

Årsmöte 2003

Lördagen den 22 februari höll East Front årsmöte, och vi fick en ny ”Tobbe” vid rodret. Tobias Croby avgick och till ny ordförande valdes Torbjörn Axelsson. Han blir East Fronts fjärde ordförande efter Stefan Lindstig, Mattias Kurtz och Tobias Croby. Här är mötesprotokollet


EAST FRONT ÅRSMÖTE 2003 030222

§ 1. Mötet öppnas av ordförande Tobias Croby som hälsar alla välkomna

§ 2. Tobias Croby väljs till mötesordförande och Johan Ekström väljs till mötessekreterare

§ 3. Verksamhetsberättelse

Marknad
Vi har sålt godislådorna Mars fun d raising
Vi hjälpte till att ”måla stan rödblå”
Vi arbetade åt Öster på Karl-Oskar dagarna

Medlemskap
Vid årsskiftet 2002/2003 var vi 353 medlemmar, vilket är nytt rekord
Vid dags datum är medlemsantalet 232 (26 nya). Vid samma tidpunkt förra året var siffran 140.

Resor
Vi har under året anlitat olika bussbolag. Resorna är ganska dyra, och subventioneras kraftigt.
Vi har under 2002 åkt tidigare och ätit innan matcherna, för att på så sätt komma hem tidigare. Detta har varit uppskattat.
Vi har haft lägre priser för ungdomar under 16 år.

East Front Campus
Hjälpte till med utskick till hela Campus
Det har gått en buss från Campus till Östers hemmamatcher

Arrangemang
Staglabergsfesten hölls traditionsenligt och var mycket lyckad
Fler ställer upp och arbetar för föreningen, men ännu fler behövs
Öster News har fortsatt att produceras

Säkerhet
Tobias Croby, Ola Petersson och Torbjörn Axelsson har fått matchvärdsutbildning
Vi har haft chefsmatchvärdar på alla bortamatcher, plus ytterligare personer som ställt upp.
Enda tillbudet under året var planinvasionen efter Café Opera-Öster, vilket renderade i böter för Östers IF. På samma resa skedde skadegörelse i bussen vilket East Front fick böta för.

Ekonomi
Vid årsskiftet 2002/2003 fanns 5500 på kontot, en vinst på 348 kronor.
Inkomsterna har ökat i form av ökat medlemsantal och försäljning av godislådor. Ca 5000 inbringade godislådorna
Kostnaderna för resor har ökat

Hemsidan eastfront.net
Bandbredden har ibland överskridit, därför har besöksgränsen utökats
Ny version kommer lanseras

§ 4. EF TIFO
Nystartade Tifo-gruppen berättade om sin verksamhet
Man samarbetar med Pyro i Braås och har sökt tillstånd för pyroteknik vid samtliga hemmamatcher.
Gruppen ska ha ett möte dit intresserade medlemmar är välkomna
De som vill göra flaggor kan kontakta Pedda som har material
EF TIFO har ett eget konto dit man kan skänka pengar, PG 243902-4

§ 5. Val av styrelse 2003
Den nya styrelsen ser ut enligt följande
Ordförande: Torbjörn Axelsson
Sekreterare: Johan Ekström
Marknadsansvarig: Patrik Rask
Ungdomsansvarig: Viktor Karlsson
Arrangemangsansvarig: Erik Gustafsson
Kassör: Sven Åkerdal
Reseansvarig: Henrik Söder

§ 6. Den nye ordföranden Torbjörn Axelsson har ordet
Lördagen den 22 mars 8.30-16.00 håller Öster i en utbildning av matchvärdar
Restaurang Tipshallen kommer i år att vara East Fronts pub där silver- (och guld-) medlemmar har rabatt i samband med Östers hemmamatcher

§ 7. Frågor
Vi skall ta fram souvenirer med East Fronts logotyp

§ 8. Ludwig Ernstsson berättade om träningen, nyförvärven, den kommande säsongen mm.

§ 9. Östers marknadschef Fredrik Åkesson har ordet
Filmen Jakten på guldet visas
Fredrik berättar om organisationen
Erbjudanden för medlemmar presenteras
Åkesson berättar om Östers nyheter på marknadssidan

Hjälp behövs till följande
– Ommålning av Norra Stå. Sker i mitten av mars
– Nya tidningen publiktrycket behöver en kontaktperson från East Front
– Möjlighet att bli medlem i East Front på McDonalds
– Österkassen – packa mat åt konsumenter
– Sälja Axa näringskasse
– Ta fram souvenirer
– Bearbeta sponsorer för East Front
– Försäljning av mars fun d raising
– Uppskyltning i city måndag 24 mars 9.30 (Ansvariga)
– Affischering
– Utdelning av flygblad till alla hushåll i Växjö

EF-kortet
Ett kort som ger inträde till Östers damer och herrars samtliga seriematcher 2003
Pris: 600, 300 för ungdomar

§ 10. Avgående styrelsemedlemmarna Tobias Croby och Håkan Nilsson avtackas

§ 11. Mötet avslutas av mötesordförande Tobias Croby