QR-kod till medlemsregistrering

Skanna QR-koden ovan för att komma till vår medlemsregistering och du antingen är ny medlem för 2022 eller senare – eller – varit medlem tidigare men inte registrerat dig för medlemskap under 2022 eller senare.